Main page / Aktuality

Aktuality


16. 10. - 21. 10. 2017

  • Intenzívní program MAC2Warsaw 2017 -- Managing Across Cultures

Organizující instituce - Stenden University, Nizozemí a další instituce v rámci Businet (Německo, Španělsko, Belgie, Litva, ČR)

Organizátor za MENDELU/PEF - Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, PhD, MA - Ústav práva a humanitních věd

Jak se přihlásit? Pošlete e-mail v angličtině, kde vysvětlíte, proč se chcete účastnit.

Kontakt: eva.pavlikova@mendelu.cz

Uzávěrka: 27. 9. 2017 v 12.00!

Zkušenosti studentů: http://up.pef.mendelu.cz/cz/projekt_managing_across_cultures

Konference

23 . 10. 2014
Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU - Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta

6 - 7. 11. 2014
Inproforum 2014 - Faculty of Economics University of South Bohemia in České Budějovice

17 - 21. 11. 2014
Human And Social Sciences at the Common Conference

4 - 5. 12. 2014
Innovative Approaches to Rural Areas Development - Faculty of European Studies and Regional Development, Slovak University of Agriculture in Nitra

11 - 14 . 3. 2015
79th IAES conference in Milan

Výběrové řízení