Main page / Science and research

Science and Research

Rady pro publikování a výzkumné zdroje - zde

Informace o vědě, výzkumu a ACTA na MENDELu naleznete zde.

Projekty MENDELu: Aktuální výzvy, Odbor vědy a výzkumu (Projektové centrum), Rozvojové projekty a FRVŠ naleznete zde.

Informace Výzkumného centra PEF: aktuality, semináře, řešené projekty a nabídku konferencí naleznete zde.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok 2014 naleznete zde.

Informace Rady pro výzkum, vývoj a inovace naleznete zde.

Veřejně přístupná data IS VaVaI naleznete zde.

Výzkumné týmy

GLOBAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT
Team Leader: Eva Abramuszkinová Pavlíková, Ph.D., M.A. , eva.pavlikova@mendelu.cz

DIVERSITY MANAGEMENT AND LEADERSHIP
Team Leader: Rašticová Martina, associate professor, PhDr., Ph.D., martina.rasticova@mendelu.cz